ارسال پیام خوشامدگویی

همیشه فراتر از انتظار مهمان‌ها عمل کردن خاطره‌ای خوب در ذهن انها ایجاد میکند با استفاده از سیستم هوشمند جشنو شما میتوانید راس ساعت شروع جشن، عقد یا عروسی پیام خوشامد گویی برای مهمان‌ها ارسال کرده و جشن خود را به روشی خاص آغاز نمایید.