اولین راه ارتباط عروس و داماد با مهمان ها کارت عروسی می باشد .از این رو متن کارت عروسی ارزش دوچندانی پیدا میکند .یک متن جذاب و موثر میتواند یک کارت عروسی معمولی را به یک کارت متفاوت تبدیل کند .هم چنین متنی ضعیف میتواند از ارزش کارتی لوکس بکاهد .در واقع متن روی کارت عروسی ، می تواند کارت عروسی شما را به کارتی ماندگار تبدیل کند .کارتی که برای همیشه نزد مهمان ها به یادگار می ماند .برای انتخاب متن کارت عروسیخاص به این نکته توجه نمایید که مهم ترین قسمت متن روی کارت ، تیتر کارت عروسی میباشد . اولین چیزی که مهمان ها هنگام دیدن یک کارت به آن توجه می کنند ،تیتر است .انتخاب تیتری خاص به متفاوت بودن کارت شما می افزاید .در قسمت پایین شما می توانید گلچینی از زیباترین متن های کارت عروسی و خاص ترین تیترها را مشاهده نمایید.

شعر تصادفی

16

شعر مولانا برای کارت عروسی


دل من در هوس روی تو ، ای مونس جان، خاک راهی ست که در دست نسیم افتاده است
متن کارت عروسی عاشقانه

متن کارت عروسی عاشقانه

آلبوم متن
متن کارت عروسی فانتزی

متن کارت عروسی فانتزی

آلبوم متن
متن کارت عروسی مذهبی

متن کارت عروسی مذهبی

آلبوم متن
متن کارت عروسی از فریدون مشیری

متن کارت عروسی از فریدون مشیری

آلبوم متن
متن کارت عروسی از حافظ

متن کارت عروسی از حافظ

آلبوم متن
rumim

متن کارت عروسی از مولانا

آلبوم متن
متن کارت عروسی اختصاصی
تیتر کارت عروسی

تیتر کارت عروسی

تیتر کارت عروسی