متن کارت عروسی از مولانا


 
  • 1 ) ره آسمان درونست ، پر عشق را بجنبان ، پر عشق چون قوی شد ، غم نردبان نماند
  • 2 ) در من بدمی ، من زنده شوم ، یک جان چه بود ، صد جان منی
  • 3 ) بی‌عشق نشاط و طرب افزون نشود*** بی‌عشق وجود خوب و موزون نشود*** صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد*** بی‌جنبش عشق در مکنون نشود
  • 4 ) ای دوست قبولم کن وجانم بستان*** مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان*** بـا هـــر چـــه دلم قـــرار گیـــرد بــی تـــو*** آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان
  • 5 )گر تو پنداری به حسن تو نگاری هست ، نیست *** ور تو پنداری مرا بی قراری هست ، نیست
  • 6 ) اگر جز تو سری دارم ، سزاوار سر دارم
  • 7 ) جان را چه خوشی باشد ؟ بی صحبتِ جانانه
  • 8 ) گفتم : ای عشق من از چیز دگر میترسم*** گفت آن چیز دگر نیست ، دگر هیچ مگو
  • 9 ) سحرم ، روی چو ماهت *** شب من ، زلف سیاهت
  • 10 ) تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم *** هر جا نشینم خرمم *** هر جا روم در گلشنم
  • 11 ) ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم *** دیده از روی نگارینش نگارستان کنیم
  • 12 ) بیا بیا دلدار من دلدار من *** درآ درآ در کار من در کار من *** تویی تویی گلزار من گلزار من *** بگو بگو اسرار من اسرار من
  • 13 ) در من بدمی ، من زنده شوم *** یک جان چه بود، صد جان منی