متن کارت عروسی از حافظ


 
 • 1 ) گل در بر و می در کف و معشوق به کام است***سلطان جهانم به چنین روز غلام است***گو شمع میارید در این جمع که امشب***در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است
 • 2 ) ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست***منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست***شب تـار است و ره وادی ایمـــن در پیش***آتش طــور کـــجا موعــــد دیــدار کــــجاست
 • 3 ) راهیست راه عشـــق کـــه هیچش کـــــناره نیست***آن جـــا جــز آن کـــه جـان بسپارند چـاره نیست***هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود***در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست…
 • 4) فاش میگویم و از گفته خود دلشادم ، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم ...
 • 5) از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر ،یادگاری که در این گنبد دوار بماند
 • 6) در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی
 • 7) مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم*** هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم
 • 8) هواخواه توام جانا و میدانم که میدانی
 • 9) در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم*** بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم
 • 10) از بن هر مژه ام آب روان است بیا
 • 11) دل من در هوس روی تو ، ای مونس جان، خاک راهی ست که در دست نسیم افتاده است