متن کارت عروسی از فریدون مشیری


شعر فریدون مشیری برای کارت عروسی

 
  • 1 ) کاش میگفتی چیست ؟ آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است
  • 2 ) نام تو همیشه مرا مست میکند . بهتر از شراب ، بهتر از تمام شعر های ناب
  • 3 ) تو کیستی که من اینگونه بی تابم ؟ شب از هجوم خیالت نمیبرد خوابم . تو چیستی که من از موج هر تبسم تو*** بسان قایق سرگشته روی گردابم ؟
  • 4 )عـشق تـو بـه تـار و پـود جـانم بـسته است*** بـی روی تـو درهـای جهـانم بـسته است**** از دست تـو خـواهـم کـه بـر آرم فــریـاد*** در پـیش نـگاه تـو زبـانم بـسته است.
  • 5 ) من امشب تا سحر خوابم نخواهد برد*** همه اندیشه ام اندیشه ی فرداست*** وجودم از تمنای تو سرشار است*** زمان در بستر شب خواب و بیدار است
  • 6 ) گفته بودی که چرا محو تماشای منی؟*** آنقدر مات که یک دم مژه بر هم نزنی؟*** مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود*** ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی
  • 7 ) در نهانخانه ی جانم ، گل یاد تو درخشید*** باغ صد خاطره خندید*** عطر صد خاطره پیچید
  • 8 ) از یاد تو کجا بگریزم که بی گمان، تا وقت مرگ دست ندارد ز دامنم
  • 9 ) تو به دادم برس ای عشق که با این همه شوق ***چاره جز آنکه به آغوش تو بگریزم نیست