متن کارت عروسی عاشقانه


شعر عاشقانه برای کارت عروسی

 
  • 1 ) آری آغاز دوست داشتن است *** گرچه پایان راه نا پیدا است من به پایان دگر نیاندیشم *** که همین دوست داشتن زیباست
  • 2) به سنت عشق گرد هم می آئیم ، آنجا که دوست داشتن تنها کلام زندگی است
  • 3) قلب من و تو را ، پیوند جاودانه مهری است در نهان ، پیوند جاودانه ما نا گسسته باد ، تا آخرین دم از نفس واپسین ما ***این عهد بسته باد
  • 4) بهار عشق چیست ، بجز عشق ، به هم رسیدن یعنی ، آغاز با هم ماندن یعنی زندگی ، زندگی با عشق یعنی کامیاری
  • 5) زندگی رسم خوشایندی است ، ما گره خواهیم زد ، دلها را با عشق ، زندگی را با مهر ، ما به یک آینه ، یک بستگی پاک قناعت داریم ، مقدمتان را گرامی میداریم.
  • 6) خانه ای ساخته ایم با گل یاس سپید ، در فراسوی بهار ، ما ترا میخوانیم تا به لطف قدمت این دل کوچک ما گل به دامن بشود .
  • 7) سوره عشق شنیدنی است ، وقتی نگاهتان به تلاوت نشسته است.
  • 8) یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم*** دولت صحبت آن مونس جان ما را بس
  • 9) معاشران گره از زلف یار باز کنید*** شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید*** حضور خلوت انس است و دوستان جمعند*** و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید
  • 10) خوب است و قشنگ اینکه دلگیر شویم *** در دام دل شکسته زنجیر شویم*** ای عشق همیشه از خدا میخواهم *** کنار من باشی و پا به پای هم پیر شویم